Wat is de functie van Aminoacyl tRNA Synthetase?

Wat is de functie van Aminoacyl tRNA Synthetase?

Wat is de functie van Aminoacyl tRNA Synthetase?

Aminoacyl-tRNA-synthetasen zijn enzymen die de verestering van aminozuren (of hun precursor) met tRNA's tot aminoacyl-tRNA regelen. Een aminoacyl-tRNA-synthase bindt zijn specifieke aminozuur aan een van de bijhorende tRNA's.

Hoe wordt het juiste aminozuur aan het juiste tRNA gekoppeld?

Het tRNA brengt een bepaald aminozuur naar een groeiende polypeptideketen. De overdracht vindt plaats met behulp van triplets van nucleotiden, doordat elk van deze triplets is gebonden aan een aminozuur. Een mRNA-triplet wordt een codon genoemd en de complementaire tRNA-triplet een anticodon.

Waar zit het aminozuur bij tRNA?

Elk type tRNA heeft aan de ene kant een bindingsplaats voor een specifiek aminozuur en aan de andere kant een anticodon: een sequentie van drie basen die binden aan een complementair codon op het mRNA. Nadat tRNA een aminozuur heeft opgepikt in het cytoplasma, vervoert hij het aminozuur naar een ribosoom.

What is aminoacyl tRNA?

Aminoacyl-tRNA. Aminoacyl-tRNA (also aa-tRNA or charged tRNA) is tRNA to which its cognated amino acid is chemically bonded (charged). The aa-tRNA, along with some elongation factors, deliver the amino acid to the ribosome for incorporation into the polypeptide chain that is being produced.

Why is aminoacyl tRNA synthetase important?

Aminoacyl-tRNA. A specific cognate amino acid is charged or aminoacylated to each tRNA by aminoacyl tRNA synthetase. This matching is crucial, since it ensures that only the particular amino acid matching the anticodon of the tRNA, and in turn matching the codon of the mRNA, is used in protein synthesis.

Why are there different amino acids in tRNA?

Due to the degeneracy of the genetic code, multiple tRNAs will have the same amino acid but different codons. These different tRNAs are called isoacceptors. Under certain circumstances, non-cognate amino acids will be charged, resulting in mischarged or misaminoacylated tRNA.

What is the structure of tRNA?

Most of the tRNA structure is shown as a simplified, colorful ball-and-stick model; the terminal adenosine and the amino acid are shown as structural formulas. The arrow indicates the ester linkage between the amino acid and tRNA. Aminoacyl-tRNA (also aa-tRNA or charged tRNA) is tRNA to which its cognate amino acid is chemically bonded (charged).

Gerelateerde berichten: