Waar staat JCI voor?

Waar staat JCI voor?

Waar staat JCI voor?

De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst (World Health Organisation).

Wat is JCI Suriname?

JCI is een one year to lead organisatie voor jonge personen tussen 18 en 40 jaar en stelt hen in de gelegenheid om te groeien en vanuit deze positie de samenleving te dienen.

Waar toets JCI op?

Joint Commission International (JCI) is een internationaal accreditatiebureau die zorgorganisaties toetst om hun processen op het gebied van kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan door de zorgorganisatie te toetsen op basis van een JCI normenkader waar ongeveer 1300 normen in beschreven staan.

Wat doet de NIAZ?

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Beoordeeld wordt of instellingen hun organisatie zo hebben ingericht dat zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen.

Wat zijn VMS thema's?

Op basis van patiëntveiligheidsonderzoek van NIVEL/EMGO zijn tien inhoudelijke thema's vastgesteld waarop veel winst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van de onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen.

Wat is VMS in de zorg?

Met een VMS kunnen ziekenhuizen continu risico's signaleren en verbeteringen doorvoeren. Daarnaast kunnen ze beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Alle ziekenhuizen zijn verplicht een veiligheidsmanagementsysteem in te voeren en deze gecertificeerd en/of geaccrediteerd te hebben.

Gerelateerde berichten: