Wat is de maximale duur van een Halt-straf?

Wat is de maximale duur van een Halt-straf?

Wat is de maximale duur van een Halt-straf?

Een Halt-straf duurt maximaal 20 uur waarbij de zwaarte van het delict in relatie staat met de duur van de afdoening. De Halt-straf bestaat uit gesprekken met de jongere, de ouders en Halt-medewerker. De eventuele schade wordt vergoed en daarnaast biedt de jongere excuses aan.

Wat houdt Halt in?

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. De jongere krijgt letterlijk een tweede kans. Zo'n 15.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-interventie opgelegd.

Hoe kom je bij Halt?

De Halt-interventie is een buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd. Jongeren komen bij Halt terecht via: De politie, soms na expliciete toestemming door het Openbaar Ministerie.

Wat zijn de maximale schadebedragen bij de verschillende Halt feiten?

Maximale schadebedragen art 141, 4 Sr, 72 en 73 Wet personenvervoer en APV-feiten: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak art 310, 311 lid 1 onder 4e, 321, 3/417bis Sr: € 150 per zaak. 3. De jongere bekent het gepleegde feit.

Hoe werkt Halt straf?

Als je naar Halt wordt gestuurd, krijg je de kans om je fout goed te maken. We bepalen hoe lang je Halt-traject duurt op basis van wat er is gebeurd en wat nodig is om dat te herstellen en er iets van te leren. Een Halt-traject duurt nooit langer dan 20 uur.

Waarom is Halt er?

De Halt-interventie heeft als doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij. Tijdens een Halt-interventie confronteert Halt de jongere met zijn of haar gedrag en de gevolgen daarvan.

Is Halt een strafblad?

Het eerste regionale bureau HALT werd in 1981 opgezet in Rotterdam, omdat het vervolgen van eenvoudige delicten vaak op niets uitliep en een onevenredig groot beroep deed op de bureaucratie. Een HALT-afdoening is 'lik op stuk' en de gestrafte jongere krijgt geen strafblad (zie kader).

Wie kan binnen de recidiveregeling een voorstel doen tot een afdoening met een Halt straf bij een Halt waardige overtreding?

Wie kan, binnen de recidiveregeling, een voorstel doen tot een afdoening met een Halt-straf bij een Halt-waardige overtreding? Jeugdige personen van beneden de leeftijd van 12 jaar: kunnen niet worden vervolgd en dus niet worden gestraft.

Waar valt Halt onder?

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt de Halt-interventie uitgevoerd, om kleine vergrijpen - zoals vernieling, (winkel)diefstal, overlast en schoolverzuim - gepleegd door jongeren van 12 tot 18 jaar, snel af te doen met een leerstraf en soms ook een werkstraf.

Gerelateerde berichten: