Welke niveaus zijn er in het mbo?

Welke niveaus zijn er in het mbo?

Welke niveaus zijn er in het mbo?

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Er zijn opleidingen op 4 niveaus: mbo 1, 2, 3 en 4....Beroepspleidingen

  1. entreeopleiding: niveau 1.
  2. basisberoepsopleiding: niveau 2.
  3. vakopleiding: niveau 3.
  4. middenkaderopleiding: niveau 4.
  5. specialistenopleiding: niveau 4.

Wat is een mbo-opleiding?

Niveau. Mbo-opleidingen worden gegeven op vier verschillende niveaus: niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar ( geen startkwalificatie) niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar. niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding.

Wat is mbo in het buitenland?

MBO is in het buitenland vergelijkbaar met het Vlaamse Technisch secundair onderwijs (TSO), de Further education colleges in Engeland, de community colleges in de Verenigde Staten of de sredneje professionalnoje obrzovanieje ( Russisch: среднее профессиональное образование) (SPO/СПО) in Rusland.

Wat is het mbo examen?

niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar. niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding. niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot hbo) Het mbo kent geen centraal examen zoals het voortgezet onderwijs.

Waarom kent het mbo geen centraal examen?

Het mbo kent geen centraal examen zoals het voortgezet onderwijs. De inhoud van de opleidingen is landelijk bepaald (in eindtermen of in competenties), maar iedere onderwijsinstelling bepaalt zelf hoe deze wordt geëxamineerd. Dit kan met behulp van zelf ontwikkelde toetsen of examens van landelijke organisaties.

Gerelateerde berichten: