Hoe werkt COA?

Hoe werkt COA?

Hoe werkt COA?

Het COA biedt asielzoekers onderdak. Tijdens het asielproces vangen we asielzoekers op in verschillende soorten opvanglocaties. Na afloop van de procedure bieden we statushouders opvang totdat ze een huis krijgen in een gemeente.

Wat is de afkorting van COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers.

Wat staat er in de COA?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Hoeveel geld krijgt een asielzoeker per maand?

Een asielzoeker krijgt bij aankomst onderdak, maaltijden en zaken zoals toiletartikelen en wasmiddel. Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker maximaal ongeveer € 60 per week voor eten, kleding en zakgeld voor andere uitgaven.

Wat betaald COA voor opvang?

De kosten die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2021 heeft gemaakt voor de opvang van asielzoekers bedragen ongeveer € 706 miljoen.

Wat verdient bestuursvoorzitter COA?

Minister Leers grijpt in bij het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in Rijswijk. De bestuursvoorzitter Nurten Albayrak wordt gekort op haar salaris, nu nog 273.000 euro per jaar en er komt een onderzoek naar de angstcultuur bij de organisatie. Gisteren luidden medewerkers van het COA bij de NOS de noodklok.

Gerelateerde berichten: