Hoeveel procent belasting betaal ik op mijn pensioen?

Hoeveel procent belasting betaal ik op mijn pensioen?

Hoeveel procent belasting betaal ik op mijn pensioen?

Beslag (inhouding op uw pensioen)
vantotvatbaar voor beslag of overdracht
01 1860 %
1 186,011 27420 %
1 274,011 53840 %
1 538,01en hoger100 %

Wat wordt er ingehouden van mijn bruto pensioen?

In principe gebeuren er 3 inhoudingen op je pensioen: de ZIV-bijdrage (Ziekte-Invaliditeit-Verzekering), de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing.

Hoe wordt een pensioen belast?

Belastingen worden zo veel mogelijk ingehouden via bedrijfsvoorheffing. Net zoals bij een beroepsinkomen, passeren na de sociale bijdragen, de belastingen ook nog eens langs de kassa. Het belastbare bedrag is het brutopensioen min de RIZIV- en solidariteitsbijdrage.

Welke Belastingtabel voor pensioen?

Over je pensioen tot € 35.472,- betaal je 19,17% belasting (in plaats van 37,07% als je jonger bent). Over je pensioen tussen € 35.472,- en € 69.398,- betaal je 37,07% belasting. En over het meerdere betaal je 49,5% belasting. Voor de eerste € 35.472,- geldt dus een lager belastingtarief.

Hoe worden groepsverzekeringen belast?

De bedrijfsvoorheffing hangt af van het ogenblik waarop je de premie voor de groepsverzekering hebt betaald: 10,09 % op de som verkregen op basis van de bijdragen die je vanaf 1993 hebt gestort; 16,66 % op het deel opgebouwd met de bijdragen die van daarvóór dateren.

Wat zijn de belastingtarieven van uw inkomen?

Belastingtarieven. Uw pensioen, AOW-uitkering of andere uitkering of loon hoort tot uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1). Over dit inkomen betaalt u belasting via een oplopend tarief. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt.

Wat is de belasting van uw AOW en pensioenuitkering?

U ontvangt aan AOW en pensioenuitkering samen € 18.000. In totaal is uw inkomen uit werk en woning € 32.000. U betaalt dan over de eerste € 20.384 23,23% belasting en over € 11.616 (€ 32.000 min € 20.384) 24,68% belasting. Als u in 2019 jonger dan de AOW-leeftijd bent, moet u over € 20.384 36,65% belasting betalen, en over € 11.616 38,10% .

Wat is een belastbaar inkomen uit werk en woning?

Uw pensioen, AOW-uitkering of andere uitkering of loon hoort tot uw belastbare inkomen uit werk en woning (box 1). Over dit inkomen betaalt u belasting via een oplopend tarief. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt. Over het belastbaar inkomen uit werk en woning moet u in de 1e schijf ook premie ...

Gerelateerde berichten: