Wat is de ABU CAO?

Wat is de ABU CAO?

Wat is de ABU CAO?

In de ABU cao staan allerlei afspraken over bijvoorbeeld het salaris, werktijden en -omstandigheden, pensioen en vakantie. Deze regels zijn altijd gunstiger dan de wetgeving. Alle uitzendorganisaties die lid zijn van de ABU zijn verplicht zich te houden aan de ABU cao-afspraken.

Hoeveel contracten ABU CAO?

Regels fase B Jij krijgt telkens een tijdelijk contract als je aan het werk gaat. Het uitzendbureau mag zelf bepalen hoe lang deze contracten duren. Er zit wel een maximum aan: je mag als uitzendkracht in fase B maximaal zes tijdelijke contracten overeenkomen binnen een periode van vier jaar.

Hoeveel Uitzendovereenkomsten mogen er in fase B 3 maximaal worden afgesloten?

Fase B duurt maximaal vier jaar. Binnen die vier jaar kunnen maximaal zes overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten zonder dat dit leidt tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Al deze overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen automatisch (van rechtswege) aan het einde van de afgesproken periode.

Wat is ABU fase A?

Wanneer je net start als uitzendkracht krijg je een fase A uitzendovereenkomst. Je zit in fase A als je minder dan 78 weken voor dezelfde uitzendorganisatie hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt, telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uur dat je daarbij werkt is niet van belang.

Wat is een ABU certificaat?

Met het ABU-keurmerk laat u zien dat u voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria op onder andere CAO naleving (of toetsing van de kwaliteitseisen voor payrollondernemingen), correcte afdracht van belasting en sociale premies en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Hoeveel contracten mag je in fase B?

Fase B of fase 3 duurt maximaal 4 jaar of 6 contracten. Begint u vanaf 3 januari 2022 met werken voor een uitzendbureau? Dan duurt fase B maximaal 3 jaar of 6 contracten. In deze fase heeft u een uitzendcontract voor bepaalde tijd.

Hoeveel contracten fase A zonder uitzendbeding?

Fase A zonder uitzendbeding Deze periode duurt 52 gewerkte weken, waarin een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten mag worden aangegaan. Een uitzendbeding mag alleen worden opgenomen in deze fase.

Hoeveel contracten fase 3 NBBU?

In fase 3 ga je een uitzendovereenkomst aan voor bepaalde tijd: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase telt 52 kalenderwe- ken. Je kunt in deze periode maximaal vier contracten aangaan voor bepaalde tijd, waarin je recht hebt op loondoorbetaling.

Hoe lang duurt fase A zonder uitzendbeding?

Ik heb een contract in fase A of fase 1 en 2, zonder uitzendbeding. De eerste fase in een uitzendcontract is fase A of fase 1 en 2. Deze periode duurt maximaal 78 weken.

Hoe lang is fase A?

De eerste fase in een uitzendcontract is fase A of fase 1 en 2. Deze periode duurt maximaal 78 weken. Start u vanaf januari 2022 met werken voor een uitzendbureau? Dan duurt fase A maximaal 52 weken.

Hoe lang duurt fase A en B?

Volgens de oude termijn regels duurt Fase A 78 gewerkte weken en Fase B 4 jaar.

Wat betekent de afkorting ABU?

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen.

Gerelateerde berichten: