Hoe heet de uitspraak waartegen je verzet aantekent als gedaagde?

Hoe heet de uitspraak waartegen je verzet aantekent als gedaagde?

Hoe heet de uitspraak waartegen je verzet aantekent als gedaagde?

Definities die `verstekvonnis` bevatten: Opposant = Procespartij die verzet aantekent na kennisname van een vonnis dat hem aangaat, maar dat in zijn afwezigheid is uitgesproken (verstekvonnis).

Wat gebeurt er na uitspraak hoger beroep?

In verzet of in hoger beroep gaan U moet dan binnen 6 weken een verzetschrift indienen bij de rechterlijke instantie die de beslissing nam. Slaagt uw verzet, dan gaat de behandeling van uw zaak verder. Er komt dan een zitting waar u uw verhaal mag doen.

Wat is een Verzetprocedure?

Wat is een verzetprocedure? Een verzetprocedure wordt dus gevoerd bij de rechter die het verstekvonnis wees. De verzetprocedure vangt aan door middel van een dagvaarding. Daarbij dagvaardt de bij verstek veroordeelde gedaagde de oorspronkelijke eiser.

Hoe lang na uitspraak in hoger beroep?

U kunt in hoger beroep gaan binnen 2 weken na de uitspraak van de rechtbank (of binnen 2 weken nadat u voor de eerste keer kennis krijgt van die uitspraak). Het Openbaar Ministerie heeft ook 2 weken na de uitspraak de tijd om in hoger beroep te gaan.

Wat komt er na hoger beroep?

In Nederland kan maar eenmaal hoger beroep worden ingesteld tegen een uitspraak. Na hoger beroep staat alleen nog beroep in cassatie bij de Hoge Raad open, waarbij de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld, maar waarbij slechts wordt beoordeeld of het recht goed is toegepast en juist is geïnterpreteerd.

Gerelateerde berichten: