Wat zijn de voorwaarden om 4 5 te werken?

Wat zijn de voorwaarden om 4 5 te werken?

Wat zijn de voorwaarden om 4 5 te werken?

In een landingsbaan is het mogelijk om de arbeidsprestaties te verminderen tot de helft of tot 4/5 van een voltijdse arbeidsovereenkomst en dit vanaf 55 jaar indien men 25 jaar beroepsverleden aantoont. De RVA betaalt een uitkering vanaf de leeftijd van 60 jaar, in sommige gevallen reeds vanaf 55 jaar (4/5 of 1/2).

Hoeveel dagen verlof heb je als je 4 5 werkt?

Werk je deeltijds? Voor wie deeltijds werkt, wordt het aantal vakantiedagen pro rata berekend. Als je een vier vijfde contract hebt, zal je een 16 vakantiedagen hebben als je het jaar ervoor een heel jaar gewerkt hebt.

Hoeveel krijg ik bij landingsbaan?

Landingsbanen geven werknemers het recht hun arbeidsduur met 1/5 of tot een 1/2 te verminderen. Een RVA-uitkering vult het deeltijdse loon aan. De 1/5 loopbaanvermindering neem je normaal op in twee halve dagen of een volledige dag per week. Het grote verschil is dat er bij landingsbanen geen maximumduur is.

Welke impact heeft deeltijds werken op pensioen?

Als u een inkomensgarantie-uitkering ontvangt, telt de periode waarin u deeltijds werkt met behoud van rechten volledig mee voor uw werknemersloopbaan. Voor uw pensioen lijkt het dus alsof u nog altijd voltijds werkt. Concreet: De niet-gewerkte periode telt mee om vervroegd met pensioen te gaan.

Hoeveel dagen verlof heb je als je parttime werkt?

Hoeveel vakantiedagen hebben deeltijdse werknemers?
Aantal dagen werk/weekMaximum aantal vakantiedagen
4 dagen16 vakantiedagen, immers 4 vakantieweken van 4 vakantiedagen.
1 week werken, 1 week niet10 vakantiedagen, immers 2 weken van 5 vakantiedagen en 2 inactiviteitsweken.
4,5 dagen16 hele en 4 halve vakantiedagen

Welke premies bij landingsbaan?

De aanmoedigingspremie landingsbaan van de Vlaamse overheid bedraagt tussen 84,,44 euro netto per maand.

Gerelateerde berichten: