Hoe progressieve tewerkstelling aanvragen?

Hoe progressieve tewerkstelling aanvragen?

Hoe progressieve tewerkstelling aanvragen?

Aanvraag. We raden je aan om vooraf in gesprek te gaan met je werkgever aangezien die akkoord moet gaan met de gedeeltelijke werkhervatting. Het is belangrijk dat je op je eigen ritme kan hervatten. De aanvraag moet gebeuren vóór je het werk deeltijds hervat.

Wat is progressieve tewerkstelling?

Progressieve tewerkstelling geeft arbeidsongeschikte medewerkers de kans om hun werk gedeeltelijk te hervatten en te wennen aan hun reguliere arbeidsritme wanneer zij nog herstellende zijn. Het is een manier om medewerkers na langdurige ziekte of afwezigheid opnieuw te integreren in je bedrijf.

Wat betekenen de tijden bij Formule 1?

De tijden bij de andere coureurs worden getoond ten opzichte van de coureur die eerste staat. Is een coureur ingehaald door de leider van de wedstrijd, dan staat er '1 lap, 2 laps, etcetera' bij. Wanneer een coureur is uitgevallen staat er geen tijd, maar het woord 'out'.

Kan je als werkgever progressieve tewerkstelling weigeren?

Een werknemer kan steeds vragen om het werk aan te passen aan zijn gezondheidstoestand en-capaciteiten. Als werkgever bent u in principe niet verplicht om akkoord te gaan met zo'n voorstel tot progressief of aangepast werk.

Wat bij ziekte tijdens progressieve tewerkstelling?

Een werknemer in progressieve werkhervatting heeft ook recht op gewaarborgd dagloon. Dit betekent concreet dat je het loon moet betalen voor de uren die de werknemer omwille van de griep niet heeft kunnen werken. Dit noemen we de verloren arbeidsuren.

Hoelang kan je medisch deeltijds werken?

Na maximaal 3 maanden ga je in principe terug volgens je normale arbeidsritme werken. bij een langdurige aandoening: als je door een langdurige medische ongeschiktheid niet voltijds kan werken na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van minstens dertig dagen.

Wat betekent interval achter naam bij Formule 1?

Wat is interval? In de F1 betekent interval het verschil in tijd tussen 2 coureurs. Er zijn 2 soorten: die tussen de leider van de wedstrijd en de rest van het veld, en tussen 2 coureurs onderling.

Gerelateerde berichten: