Wat is het verschil tussen een alkaan en een Alkeen?

Wat is het verschil tussen een alkaan en een Alkeen?

Wat is het verschil tussen een alkaan en een Alkeen?

De alkanen hebben allemaal een naam die eindigt op -aan, de alkenen allemaal op -een en de alkynen op -yn. De rest van de systematische naam is gebaseerd op de langste keten van koolstofatomen die in het molecuul zit plus de naam van elk van de vertakkingen. Alkanen kunnen lineaire of vertakte ketens zijn.

Wat is c9 chemie?

Nonaan is een koolwaterstof uit de groep van de alkanen, met als brutoformule C9H20. De stof komt voor als een kleurloze en licht ontvlambare vloeistof, die onoplosbaar is in water.

Wat is een koolwaterstof?

Koolwaterstof. Koolwaterstoffen zijn organische verbindingen van uitsluitend waterstof (H) en koolstof (C). Heel veel polymeren zijn koolwaterstoffen. De eenvoudigste koolwaterstoffen zijn de alkanen. Een alkaan is een verzadigde koolwaterstof, dat wil zeggen dat het de maximale hoeveelheid waterstofatomen (H) heeft opgenomen.

Wat zijn de eenvoudigste koolwaterstoffen?

De eenvoudigste koolwaterstoffen bevatten alleen lineaire koolstof-koolstofbindingen, zonder ringen. Dit zijn de zogenaamde alkanen of alifatische koolwaterstoffen. De algemene formule voor alkanen is C n H 2n+2. Deze verbindingen heten verzadigd, omdat er geen dubbele bindingen in voorkomen.

Wat zijn de gasvormige koolwaterstoffen?

De gasvormige koolwaterstoffen, zoals butaan, worden veel gebruikt als drijfgassen in bijvoorbeeld deodorant of smeermiddelen. De vloeibare koolwaterstoffen worden als

Wat zijn de meest gebruikte aromatische koolwaterstoffen?

De belangrijkste, meest toegepaste aromatische koolwaterstoffen zijn benzeen en zijn derivaten, zoals tolueen, ethylbenzeen, xyleen of fenol (hydroxybenzeen). Stoffen met meerdere aaneengeschakelde aromatische systemen heten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak).

Gerelateerde berichten: