Hoe bereken je de benen van een gelijkbenige driehoek?

Hoe bereken je de benen van een gelijkbenige driehoek?

Hoe bereken je de benen van een gelijkbenige driehoek?

Vuistregels

  1. Sin (∠A)= overstaande rechthoekszijde van∠A schuine zijde.
  2. Cos (∠A)= aanliggende rechthoekszijde van∠A schuine zijde.
  3. Tan (∠A)= overstaande rechthoekszijde van∠A aanliggende rechthoekszijde van∠A.

Wat zijn de driehoeken van een driehoek?

De beide hoeken die aan de derde zijde grenzen (de basishoeken) zijn aan elkaar gelijk. gelijkzijdige driehoek: alle zijden zijn even lang. De drie hoeken zijn ook even groot, namelijk 60°. Verder is vanuit ieder hoekpunt de zwaartelijn tevens de bissectrice en de hoogtelijn.

Wat is een gelijkzijdige driehoek?

In het laatste geval is de driehoek gelijkzijdig (elke gelijkzijdige driehoek is ook gelijkbenig). De beide hoeken die aan de derde zijde grenzen (de basishoeken) zijn aan elkaar gelijk. gelijkzijdige driehoek: alle zijden zijn even lang. De drie hoeken zijn ook even groot, namelijk 60°.

Wat is De oppervlakte van de driehoek?

Bewijs Oppervlakte driehoek. Dus de oppervlakte is de helft van de rechthoek die om de driehoek heen past. En deze 'omvattende' rechthoek heeft als oppervlakte: lengte x breedte = AB x BE (en BE = DC). Dus de oppervlakte van ABC is de helft van AB x BE. Dus Opp (ABC) = 1/2 x AB x CD, ofwel een 1/2 x basis x hoogte.

Is de lengte van de rechthoek gelijk aan de hoogte van de driehoek?

Eenvoudig gezegd bereken je dus eerst de oppervlakte van de rechthoek en neem je daar de helft van. Nu is de lengte van de rechthoek gelijk aan de lengte van de zijde die de basis is van de driehoek en de breedte van de rechthoek is gelijk aan de (bij de basis horende) hoogte van de driehoek.

Gerelateerde berichten: