Wat is voorliggende koers?

Wat is voorliggende koers?

Wat is voorliggende koers?

Wat is de voorliggende koers? De voorliggende koers is de koers die je afleest op je kompas. Wat is een stuurtabel? Een stuurtabel of deviatietabel corrigeert een vast kompas voor de deviatie.

Wat is ware koers?

Ware koers en grondkoers De ware koers (WK) wordt gegeven door de koersrichting, de stand van het vaartuig. De grondkoers (GrK) is de richting waarheen het schip zich beweegt. De afwijking tussen deze twee wordt drift genoemd. Drift wordt veroorzaakt door stroom en wind.

Hoe koers bepalen?

Er zijn twee instrumenten waarmee je de koers kunt bepalen:

  1. het kompas: hiermee bepaal je de kompaskoers (KK). Het magnetisch kompas geeft globaal aan waar je je bevindt;
  2. de GPS: deze geeft exact aan welke koers je vaart. De koers die je hierop afleest heet de Grondkoers (GrK).

Wat is de Miswijzing?

Definities die `miswijzing` bevatten: declinatie = (declinatie, miswijzing) het verschil tussen de richting die door een kompas aangegeven wordt en het geografische Noorden. De miswijzing is de algebraïsche som van kompasfout, deviatie, variatie en soms ook inclinatie.

Hoe bepaal je een koers?

Er zijn twee instrumenten waarmee je de koers kunt bepalen:

  1. het kompas: hiermee bepaal je de kompaskoers (KK). Het magnetisch kompas geeft globaal aan waar je je bevindt;
  2. de GPS: deze geeft exact aan welke koers je vaart. De koers die je hierop afleest heet de Grondkoers (GrK).

Welke koers varen?

[b]zich bij wat men doet laten leiden door een vaste gedragslijn; een handelwijze volgen.

Gerelateerde berichten: