Hoe maak je een zwaartelijn in geogebra?

Hoe maak je een zwaartelijn in geogebra?

Hoe maak je een zwaartelijn in geogebra?

Teken het midden van zijde [BC]. Teken het midden van zijde [AC]. Teken de zwaartelijn door het hoekpunt A en die de zijde [BC] middendoor snijdt. Teken de zwaartelijn door het hoekpunt B en die de zijde [AC] middendoor snijdt.

Hoe teken je een omgeschreven cirkel met een passer?

0:195:53Suggested clip 58 secondsConstructie omgeschreven cirkel van een driehoek - YouTubeYouTube

Wat is De oppervlakte van de driehoek?

Bewijs Oppervlakte driehoek. Dus de oppervlakte is de helft van de rechthoek die om de driehoek heen past. En deze 'omvattende' rechthoek heeft als oppervlakte: lengte x breedte = AB x BE (en BE = DC). Dus de oppervlakte van ABC is de helft van AB x BE. Dus Opp (ABC) = 1/2 x AB x CD, ofwel een 1/2 x basis x hoogte.

Wat is een driehoekige driehoek?

Gebruik formule: oppervlakte driehoek = 1/2 x basis x hoogte = 1/2 x AB x CD. Invullen levert: oppervlakte = 1/2 x 5 x 4,5 = 11,25 cm 2. Voorbeeld 3 (afb. 3) Gegeven een stomphoekige driehoek KLM met KL = 3 en LM = 5.

Wat is de zijde van de driehoek tegenover de rechte hoek?

De zijde van de driehoek tegenover die rechte hoek is altijd de langste zijde, die de hypotenusa of de schuine zijde wordt genoemd. Rechthoekige driehoeken duiken regelmatig op in wiskundeproefwerken, maar gelukkig is er een zeer handige formule om de lengte van onbekende zijde te berekenen! 2 Ken de stelling van Pythagoras.

Is de lengte van de rechthoek gelijk aan de hoogte van de driehoek?

Eenvoudig gezegd bereken je dus eerst de oppervlakte van de rechthoek en neem je daar de helft van. Nu is de lengte van de rechthoek gelijk aan de lengte van de zijde die de basis is van de driehoek en de breedte van de rechthoek is gelijk aan de (bij de basis horende) hoogte van de driehoek.

Gerelateerde berichten: