Waarom focus po?

Waarom focus po?

Waarom focus po?

Focus PO laat ons nadenken over het evenwicht tussen aanbod en opbrengsten, én over hoe we daar willen komen. Door het gebruik van Focus PO en de cruciale leerdoelen krijgen onderwerpen als EDI, differentiatie en klassenmanagement weer een gezamenlijke taal en routine. Het maakt ons onderwijs beter!

Wat zijn onderwijskundige uitgangspunten?

Leerlingen krijgen ruimte om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen en te experimenteren. Als kinderen goed sociaal-emotioneel in hun vel zitten, komen ze tot leren. Leerlingen werken en leren vaak samen, omdat zij veel van en aan elkaar kunnen leren.

Hoe kan ik me goed concentreren voor school?

Zorg elk uur voor een kleine pauze, verlaat je bureel en doe iets anders. Hoe meer je de dingen met passie en plezier doet, hoe minder energie ze vragen. En hoe sneller en hoe beter je werkt. Zorg voor een goede stoel, goede houding achter je bureel, goede organisatie van je werktafel.

Hoe maak je een Groepsplan?

Elf tips voor een goed groepsplan

 1. Houd het doel voor ogen. ...
 2. Maak een plan niet te gedetailleerd. ...
 3. Koppel doelen niet aan de Cito-scores. ...
 4. Wees realistisch. ...
 5. Doe het snel. ...
 6. Maak er koffievlekken op. ...
 7. Schrijf ze niet voor je bestuur of directie. ...
 8. Schrijf ze niet voor handelingsgericht werken.

Hoe kan ik de concentratie van mijn kind verbeteren?

Hieronder een aantal handige tips hoe je als ouder/verzorger een kind helpt zich beter te concentreren.

 1. Achterhaal de oorzaak. ...
 2. Wissel activiteiten af. ...
 3. Zorg voor beweging. ...
 4. Doe (geheugen)spelletjes. ...
 5. Splits een grote opdracht in kleinere taken op. ...
 6. Pak de stopwatch. ...
 7. Strooi met complimentjes.

Wat is een goed Groepsplan?

In het groepsplan geeft de mentor aan welke doel hij voor dit groepje leerlingen nastreeft, welke extra instructie, begeleiding en ondersteuning hij het groepje biedt, hoe dit gepland en georganiseerd wordt en op welke wijze geëvalueerd wordt of de leerlingen uit het groepje de gestelde doelen behaald hebben.

Gerelateerde berichten: