Waar gaat het boek alleen op de wereld over?

Waar gaat het boek alleen op de wereld over?

Waar gaat het boek alleen op de wereld over?

Het is het verhaal van de 8-jarige vondeling Rémi die door zijn pleegouders aan straatmuzikant Vitalis wordt verkocht. Daarmee begint zijn lange zwerftocht door het 19e-eeuwse Frankrijk, waarin hij er na de dood van Vitalis helemaal alleen voor komt te staan.

Wie Wat Waar in de wereld?

Wie Wat Waar in de Wereld is een met prachtige atlas voor iedereen vanaf 10 jaar die nieuwsgierig is hoe de wereld in elkaar steekt en welke invloed wij mensen erop hebben. Meer dan 80 kaarten tonen in een oogopslag alle wetenswaardigheden over geografie, natuur, geschiedenis, te…

Hoeveel procent leest een boek?

Bij boeken komt de digitale versie sterk overeen met de papieren versie, maar ook hier is het percentage digitale lezers op dagelijkse basis nog erg laag. Op een doorsneedag leest 3% van de Nederlanders een boek via een apparaat, terwijl 11% een boek van papier leest.

Welke leeftijd boek alleen op de wereld?

Voor alle kinderen vanaf 8 jaar (voorlezen), vanaf een jaar of 9 à 10 zelf lezen. En natuurlijk voor alle volwassenen die het boek graag een keer willen (her)lezen. Het boek is ook uitgegeven als luisterboek en als dwarsligger! Als Rémi acht jaar is, komt hij erachter dat hij een vondeling is.

Hoe eindigt alleen op de wereld?

Acquin heeft Remi en Vitalis die ochtend voor zijn deur gevonden. Vitalis bleek al gestorven te zijn, Remi is vermoedelijk blijven leven doordat de hond, Capi, hem warm heeft gehouden. Wanneer Vitalis begraven wordt, willen de autoriteiten weten wie hij is. Remi weet niets van Vitalis, maar zegt dat Garofoli meer weet.

Hoeveel boeken leest een mens gemiddeld per jaar?

Nederlanders lezen gemiddeld negen boeken per jaar. Voor ruim vier op de tien boekenlezers is het een week of korter geleden dat voor het laatst een boek werd uitgelezen.

Wat is het thema van alleen op de wereld?

In 'Alleen op de wereld' wordt een oergevoel van ieder kind beschreven, de angst om door zijn ouders te worden verlaten, angst die in veel sprookjes, zoals 'Hans en Grietje', 'Assepoester', 'Het lelijke jonge eendje', wordt beschreven, maar ook de geheime wens om een vondeling te zijn, niet thuis te horen in het gezin ...

Hoeveel tieners lezen boeken?

12- tot 13-jarige jongens gaven 'een boek of strip ter ontspanning lezen' gemiddeld een schaal van 2.47 op 6, hun vrouwelijke leeftijdsgenoten kwamen gemiddeld uit op 2.81. 14- tot 15-jarigen lezen iets vaker (3.31) dan 16- tot 17-jarigen (2.84).

Gerelateerde berichten: