Wat is het WVO?

Wat is het WVO?

Wat is het WVO?

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is de wet die regels stelt voor hoe het voortgezet onderwijs in Nederland geregeld is.

Wat hield de Mammoetwet in?

Doelstelling achter de Mammoetwet en invoering Leerlingen moesten de kans krijgen om een algemene én aansluitend een beroepsopleiding te volgen. Het idee dat de Mammoetwet er kwam om de sociale ongelijkheid te verkleinen, is een motief dat pas later – in de jaren 1970 – een rol ging spelen.

Wat betekent vwo?

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar.

Wat is winkelvloeroppervlakte?

Wat verstaat Locatus onder winkelverkoopvloeroppervlak (WVO)? De definitie: Het oppervlak van een (winkel)unit dat voor het publiek vrij toegankelijk is, dan wel zichtbaar is, inclusief de ruimten die direct met de verkoop of het uitvoeren van diensten samenhangen.

Welk jaar werd mulo mavo?

Bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 werden alle mulo's omgezet in mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs). Sinds 1999 zijn veel mavo's opgegaan in het vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs).

Gerelateerde berichten: