Hoe werkt het DSO?

Hoe werkt het DSO?

Hoe werkt het DSO?

Als overheid moet u het DSO vullen met informatie over de fysieke leefomgeving. Door uw omgevingsdocumenten en toepasbare regels aan te leveren, kan iedereen deze informatie op 1 plek bekijken: in het Omgevingsloket. U levert aan op de live omgeving (productieomgeving) van het DSO.

Hoeveel is een bruidsschat?

Het minimum ligt op 350 gram, 21 karaat goud. Maar voor vrouwen die gestudeerd hebben, of heel mooi zijn en niet van het platteland komen, kan de prijs van de bruidsschat aanzienlijk hoger komen te liggen. Gevallen van vijf kilo zijn bekend.

Hoe hoog is de bruidsschat?

Het minimum ligt op 350 gram, 21 karaat goud. Maar voor vrouwen die gestudeerd hebben, of heel mooi zijn en niet van het platteland komen, kan de prijs van de bruidsschat aanzienlijk hoger komen te liggen. Gevallen van vijf kilo zijn bekend.

Wie maakt het DSO?

Het DSO is een digitaal loket waar alle gegevens over de fysieke leefomgeving gepresenteerd worden. Overheidsorganisaties, waaronder de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), werken in deze digitale omgeving met elkaar samen.

Wat komt er in het DSO?

Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden. In veel gevallen moet vanaf de inwerkingtreding binnen 8 weken een aangevraagde Omgevingsvergunning afgegeven kunnen worden.

Gerelateerde berichten: