Hoeveel protestanten zijn er?

Hoeveel protestanten zijn er?

Hoeveel protestanten zijn er?

De katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). Bijna 6 procent rekent zich tot een overige gezindte. Ook het aandeel dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont, is geslonken: van 16 procent in 2017 naar 14 procent in 2019.

What is the largest Protestant denomination in the US?

Southern Baptist is the largest Protestant denomination in America with 16 million members. The United Methodist Church is second with 7.6 million members. The National Baptist Convention is third with 5 million members. The Evangelical Lutheran Church in America is fourth with 4.1 million members.

What are the top 15 Christian denominations in the United States?

I recently gleaned the top 15 denominations by membership in the United States from their reports: 1. Southern Baptist Convention: 16.2 million members 2. The United Methodist Church: 7.8 million members 3. The Church of God in Christ: 5.5 million members

What are the different denominations of the Protestant Reformation?

Men like Martin Luther in Germany, John Calvin in France, and Ulrich Zwingli in Switzerland led the Protestant Reformation. As noted below, other Protestant denominations started in the 17, 18th, 19th, and 20th centuries in Europe and in America. (Also see What Denominations are Calvinist?) Four of the top 10 denominations are Baptist.

How many Protestants are there in the world?

^ In this comparison, the Pew Forum's figure of 800 million Protestants is used. Mentioned national bodies accounted for a little more than 200 million people in 2010.

Gerelateerde berichten: