Wat is einde boekjaar?

Wat is einde boekjaar?

Wat is einde boekjaar?

Het boekjaar wordt altijd afgesloten met de jaarafsluiting. Een boekjaar duurt vaak 12 maanden en loopt in de meeste gevallen gelijk met een kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Wanneer u besluit om hiervan af te wijken, is er sprake van een gebroken boekjaar.

Hoe werkt een verlengd boekjaar?

Door een verzoek te doen voor een verlengd boekjaar, wordt je eerste boekjaar verlengd met 12 maanden. Als voorbeeld: het boekjaar dat eigenlijk 31 december 2021 eindigt, wordt dan verlengd tot en met 31 december 2022. Je doet dient dan in december 2022 de jaarrekening over de afgelopen 18 maanden in.

Wat is het laatste boekjaar?

Het boekjaar is de periode waarin een volledige boekhouding wordt uitgevoerd. Het is dus ook de periode waarover je de jaarrekening maakt. Je sluit een boekjaar af met de jaarafsluiting. Meestal duurt het gewoon 12 maanden en loopt de periode van 1 januari t/m 31 december.

Welke factuurdatum gebruiken?

De datum van de factuur bepaalt in welk tijdvak u de btw moet aangeven. Stuur uw factuur uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin u de goederen of diensten hebt geleverd. Als u een factuur later hebt verstuurd, moet u de btw aangeven in het tijdvak waarin u de factuur uiterlijk had moeten versturen.

Wat is opeisbaarheid btw?

De btw wordt opeisbaar op het tijdstip dat de dienst wordt verricht of wanneer een prijs of een deel van de prijs wordt ontvangen vooraleer het belastbaar feit van de dienst plaatsvindt. Voor handelingen met de overheid (B2G-prestaties) wordt de btw in principe opeisbaar op moment van de ontvangst van de betaling.

Gerelateerde berichten: