Welke spinnen zijn er in Mexico?

Welke spinnen zijn er in Mexico?

Welke spinnen zijn er in Mexico?

Spinnenparadijs. Spinnen van de familie Loxosceles komen bijna overal ter wereld voor, maar nergens zijn er zoveel als in Mexico. Van de 140 soorten die wereldwijd bekend zijn, komen er een 40-tal voor in Mexico. Hun naam 'vioolspinnen' danken ze aan een donker vlekje op hun rug dat aan een viool doet denken.

Welke dieren zijn er in Mexico?

Vooral in de oerwouden van Chiapas komen poema`s, jaguars, ocelotten, apen, gordeldieren en luiaards voor. De meeste dieren zijn erg bang en kom je dan ook zelden in het wild te zien. In de Mexicaanse bergen komen vooral wolven, vossen, zwarte beren, everzwijnen en heel veel soorten knaagdieren voor.

Waar komt de vioolspin voor?

De vioolspin komt normaal voor in de VS en Mexico maar begon de laatste jaren ook in het zuiden van Europa op te duiken.

Welke slangen leven in Mexico?

Koningsslangen (Lampropeltis) zijn een geslacht van slangen uit de familie toornslangachtigen (Colubridae). Alle soorten komen voor in Noord-Amerika; in de Verenigde Staten en Mexico. Van slechts een enkele soort is bekend dat het areaal zich tot in delen van noordelijk Zuid-Amerika uitstrekt.

Wat is de gevaarlijkste spin in Frankrijk?

Volgens het antigifcentrum van Marseille ging het om de vioolspin. Die komt normaal gezien niet in Frankrijk voor en leeft vooral in de Verenigde Staten en rond de Golf van Mexico. Daar is de spin heel berucht. Net zoals huisspinnen bij ons duikt de vioolspin er regelmatig tussen het beddengoed op.

Gerelateerde berichten: