Hoeveel migranten in Frankrijk?

Hoeveel migranten in Frankrijk?

Hoeveel migranten in Frankrijk?

Volgens de definitie van INSEE ("persoon geboren in het buitenland in het buitenland en woonachtig in Frankrijk"), waren er in 2018 6,5 miljoen immigranten, of 9,7% van de totale bevolking (66,9 miljoen), waarvan 4,3 miljoen (6,4%) buiten Europa geboren.

Hoeveel allochtonen zijn er in Frankrijk?

Zoals gedefinieerd door de INSEE ("buitenlander geboren in het buitenland en woonachtig in Frankrijk"), behoren de immigranten in 2018 tot 6,5 miljoen of 9,7% van de totale bevolking (66,9 miljoen), waaronder 4,3 miljoen (6,4%) geboren buiten Europa.

Wat is het grootste geloof in Frankrijk?

Aan het Nederlands, Italiaans en Engels zijn veel woorden ontleend. Het grootste geloof in Frankrijk is het Rooms-katholicisme. Dit geloof heeft ongeveer 49 miljoen aanhangers. Verder is een deel islamitisch (ca. 4 miljoen) en er leven zo'n 700.000 joden.

Wat zijn de grootste steden in Frankrijk?

De grootste steden in Frankrijk zijn in 2017: Parijs 10,8 miljoen Lyon 1,6 miljoen Marseille 1,6 miljoen Lille 1 miljoen Nice 967.000 Baskenland ligt voor het grootste gedeelte aan de Spaanse kant van de Pyreneeën en slechts één op de tien van de 500.000 mensen die Baskisch spreken, heeft de Franse nationaliteit.

Wat is de officiële taal van Frankrijk?

De meeste inwoners van Frankrijk wonen in Parijs. Deze stad telt bijna 11 miljoen inwoners. Andere grote steden zijn: Lyon, Lille en Marseille. De officiële taal van Frankrijk is het Frans, volgens velen de mooiste taal op Aarde. Het is niet de enige taal die in Frankrijk wordt gesproken.

Welke etnische minderheden zijn er in de Europese Unie?

In de Europese Unie is voor de autochtone etnische minderheden een Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen (European Charter for Regional or Minority Languages) opgesteld, waarin immigranten-minderheden uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Dit geeft aan dat etnisch-culturele minderheden met een allochtone achtergrond niet verward mogen ...

Gerelateerde berichten: