Hoe werden de Frankische koningen machtige heersers over een groot Rijk?

Hoe werden de Frankische koningen machtige heersers over een groot Rijk?

Hoe werden de Frankische koningen machtige heersers over een groot Rijk?

Clovis kreeg de geestelijken met zich mee door gebieden (bijv. van de Hunnen) te veroveren en daar het Christelijke geloof in te voeren. Na de dood van Clovis in 511 veroverde de Franken nog meer grondgebied. In 800 kroonde de paus Karel de Grote (768-814) tot keizer.

Hoe viel het Karolingische rijk uiteen?

Het verval Er ontstond een broederoorlog, waardoor uiteindelijk het rijk verbrokkeld raakte. Dit gebeurde eerst in drie delen, vervolgens in vijf. De politieke versnippering werd dermate groot dat de inwoners onvoldoende bescherming werd geboden, vooral tegen invallen van Vikingen en Magyaren.

Waar komen de Franken vandaan?

De Franken waren een Germaanse stam. Zij leefden in Duitsland, langs de Rijn en de IJssel. In 260 na Chr. was de eerste grote doorbraak van Romeinse grens langs de Rijn.

Welke landen horen bij het rijk van Karel de Grote?

Eén van de bekendste koningen uit de Middeleeuwen is Karel de Grote. Hij leeft zo'n 1300 jaar geleden, waar hij koning is van het Frankische rijk. Dat rijk is ongeveer even groot als Frankrijk, Duitsland, België en Nederland nu bij elkaar. In het jaar 800 wordt hij door de paus tot keizer gekroond.

Waarom valt het Karolingische Rijk uit elkaar in de 9de eeuw?

Er ontstond een broederoorlog, waardoor uiteindelijk het rijk verbrokkeld raakte. Dit gebeurde eerst in drie delen, vervolgens in vijf. De politieke versnippering werd dermate groot dat de inwoners onvoldoende bescherming werd geboden, vooral tegen invallen van Vikingen en Magyaren.

Gerelateerde berichten: