Wat staat er op een persoonskaart?

Wat staat er op een persoonskaart?

Wat staat er op een persoonskaart?

Persoonskaarten bevatten onder meer de personalia van de hoofdpersoon, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen. Ook de opeenvolgende woonadressen, beroepen en kerkelijke gezindte werden genoteerd.

Wat betekent PB in persoonskaart?

De letters "PB" staan voor persoonsbewijs.

Wat betekent pk aangelegd?

Op de voorkant van de gezinskaart werd dan een stempel gezet: “VOOR No. * P.K. AANGELEGD”, waarbij op het * de volgnummers werden geschreven van de personen voor wie persoonskaarten waren gemaakt.

Wat is een gezinskaart?

De gezinskaarten, bestaande uit een voor- en achterzijde, bevatten informatie over één persoon of meerdere personen in een gezinsverband. Een bij de familie inwonende persoon werd tot dat gezin gerekend en met vermelding van de familierelatie op de gezinskaart van het gezinshoofd bijgeschreven.

Wat is een PL kind?

Onze burgerzakensystemen detec- teren dat een kind of ouder al in de gemeente woont en vullen automatisch de ontbrekende gegevens aan. Dit is herkenbaar bij persoonslijsten met als brondocument “PL gerelateerden” of “PL kind”.

Wat is een pk document?

Persoonskaarten en persoonslijsten zijn een zeer belangrijke bron voor recente persoonsgegevens. Ze bevatten informatie over in Nederland woonachtige personen die na 1938 zijn overleden. Bij het CBG kun je hier uittreksels van aanvragen.

Wat staat er in het register achter Amsterdam?

Vanaf 1850 is in Amsterdam de gehele bevolking geregistreerd. In het Bevolkingsregister zijn van iedereen die in Amsterdam woont de volgende gegevens genoteerd: naam, geboortedatum, woonadres, plaats in het gezinsverband, beroep, godsdienst, verhuizingen en overlijdensdatum.

WieWasWie leiden?

Via WieWasWie zijn de akten van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en de Doop-, Trouw-, en Begraafboeken te doorzoeken. Op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken kun je een groot deel van de collectie gratis raadplegen.

Hoe kan ik zien waar mijn kind is ingeschreven?

Uw persoonsgegevens of van uw kinderen inzien Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD.

Wat is Persoonslijst?

Een afschrift van de persoonslijst is een uitdraai van de gegevens die in de Basisregistratie personen (BRP) staan. In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonslijsten van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs te maken.

Is CC hetzelfde als PK?

Simpel uitgedrukt is de fiscale paardenkracht een maatstaf van de kracht van de motor. Meer bepaald de cilinderinhoud, uitgedrukt in cm³ of aantal kilowatt (kW). Een voorbeeld: één fiscale PK is gelijk aan 200 cm³ cilinderinhoud. Een auto met een cilinderinhoud van 1600cc heeft dus 8 fiscale PK.

Gerelateerde berichten: