Hoeveel van de aarde is bedekt met water?

Hoeveel van de aarde is bedekt met water?

Hoeveel van de aarde is bedekt met water?

De aarde is voor zeventig procent bedekt met water. 97 Procent hiervan bestaat uit zout water en slechts drie procent uit zoet water. Van deze drie procent kan de mensheid maar een derde gebruiken voor drinkwater. Dat komt omdat het grootste gedeelte vastligt in permafrost en ijs.

Hoeveel water is er in de hele wereld?

De totale watervoorraad op aarde is 1400 miljoen km3 ( 1 m3 water is gelijk aan 1.000 liter water.) In de atmosfeer bevindt zich ongeveer 3.100 m3 water in de vorm van waterdamp. Elke dag verdampt er 280 m3 aan water in de atmosfeer.

Hoeveel water verspillen we?

Ieder jaar wordt er 66 biljoen gallons aan water gebruikt voor het produceren van voedsel dat uiteindelijk wordt verspild (WWF, 2019).

Hoeveel water zit er in de oceaan?

De onderzoekers van het Woods Hole Oceanografisch Instituut schatten dat de wereldzeeën in totaal 1,332 miljard kubieke kilometer water bevatten. De berekeningen zijn gemaakt op basis van nieuwe satellietkaarten van de bodem van de oceanen.

Waar heb je zoetwater zee?

Bij de Noordpool ook door het vele zoete water dat wordt aangevoerd door de grote Siberische rivieren. Ook de Oostzee is minder zout, minder dan 25‰, doordat er veel rivieren in uitstromen en er weinig verdamping is. Het noorden van de Botnische Golf kan zelfs zoet worden genoemd.

Gerelateerde berichten: