Wat te doen bij brandstichting?

Wat te doen bij brandstichting?

Wat te doen bij brandstichting?

Heb je een vermoeden van kwaad opzet: meld dit zo snel mogelijk aan de politie of brandweer. Schrijf al je beschadigde bezittingen op en neem er foto's van. Maak een volledige lijst van alle bezittingen die door de brand verloren gingen of beschadigd raakten. Vermeld bij elke bezitting de nieuwprijs.

Wie is aansprakelijk voor brand?

Aansprakelijkheid voor brandschade aan de eigen woning Wanneer er brand uitbreekt in de woning van een eigenaar, moet de eigenaar in principe zelf opdraaien voor de schade. Daarvan kan enkel worden afgeweken wanneer hij kan bewijzen dat iemand anders verantwoordelijk is voor de brandschade.

Wat gebeurd er na een brand?

Tijdens en net na een brand Schakel bij een grote brand de hulp in van Stichting Salvage. Salvage helpt consumenten gratis namens alle brandverzekeraars met het regelen van de eerste opvang. De brandweer moet Salvage inschakelen, maar vergeet dit soms in alle drukte.

Wat als je huurhuis verbrand?

Als de brand aan de huurder te wijten is Als blijkt dat de brand aan de huurder te wijten is, doordat deze toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, dan is deze mogelijk wel aansprakelijk voor de schade. Dit moet in voldoende mate kunnen worden bewezen.

Hoe lang voordat brandlucht weg is?

Een brandgeur in huis is angstaanjagend en leidt vaak tot paniek. Het kan soms iets heel onschuldigs zijn maar die vieze brandgeur kan eeuwig in uw huis blijven hangen.

Gerelateerde berichten: