Waar staat Katz voor?

Waar staat Katz voor?

Waar staat Katz voor?

De Katz ADL schaal wordt gebruikt om iemands vermogen om ADL- activiteiten uit te voeren te beoordelen. De Katz schaal bestaat uit 6 gebieden, waarop iemand afhankelijk of onafhankelijk functioneert. Daarnaast wordt de Katz schaal gebruikt om de verandering in ADL tengevolge van een behandeling te evalueren.

Wat is een T7?

Een vergoeding voor hygiënische verzorging op alle zeven dagen van de week ('T7-patiënten') is toegestaan indien aan minstens één van de volgende drie criteria voldaan is: 1.

Wie vult Katz schaal in?

De KATZ-schaal is een evaluatieformulier, veelal gebruikt door de thuisverpleging en rust-en verzorgingstehuizen om de zorgbehoevendheid van hun patiënten, in verband met Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), te meten. Het formulier moet worden ingevuld door de behandelende geneesheer of door de verpleegkundige.

Hoeveel bezoeken bij forfait C?

Bij een forfait C patiënt moeten er ten minste 2 bezoeken zijn per verzorgingsdag. Dagelijks dient een verpleegkundige een controlebezoek af te leggen.

Wat meet de Barthel index?

Met de Barthel Index kan de mate van (lichamelijke of verbale) hulp die een persoon nodig heeft om algemene dagelijkse (ADL) handelingen uit te voeren worden vastgesteld, ongeacht de onderliggende pathologie.

Hoeveel bezoeken bij forfait A?

(...) Bovendien wordt voor de forfaits A en B het gemiddeld aantal bezoeken per patiënt en per verzorgingsdag geraamd op grond van de volgende gemiddelden : voor het forfait A : gemiddeld 1,15 bezoeken per verzorgingsdag. voor het forfait B : gemiddeld 1,40 bezoeken per verzorgingsdag.

Wat is het doel van de Katz schaal?

De KATZ-schaal is een evaluatieformulier, veelal gebruikt door de thuisverpleging en rust-en verzorgingstehuizen om de zorgbehoevendheid van hun patiënten, in verband met Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), te meten. Het formulier moet worden ingevuld door de behandelende geneesheer of door de verpleegkundige.

Wat zijn technische verstrekkingen?

Technische verstrekkingen. Advies en overleg met het oog op de wekelijkse bereiding van geneesmiddelen die langs orale weg worden toegediend.

Wat is forfait A thuisverpleging?

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt op 1 oktober van elk jaar geïndexeerd volgens de evolutie van een aantal variabelen die vastgesteld zijn in het KB van . Vanaf 1 oktober 2021 bedraagt het forfait 15.417 euro.

Gerelateerde berichten: