Wat is het verschil tussen minister van en voor?

Wat is het verschil tussen minister van en voor?

Wat is het verschil tussen minister van en voor?

De benoeming van een minister speciaal voor een bepaald beleidsterrein is een teken dat men dit onderwerp belangrijk vindt. Daar waar ministers met leiding over een ministerie worden aangeduid met "minister van ...", wordt een minister zonder portefeuille aangeduid met "minister voor ...".

Wat is een minister van Staat wikikids?

Minister van staat is een titel die gevoerd wordt door sommige politici uit landen met een parlementair systeem. In sommige landen is hun functie vergelijkbaar met die van wat in België en Nederland een staatssecretaris genoemd wordt.

Wat is een minister-president?

Wat is een Minister-president? De Minister-president is de hoogste gezaghebber op nationaal niveau; hij staat aan de top van het landelijk bestuur. Hij voert de regering en het kabinet aan en is verantwoordelijk boor het kabinetsbeleid binnen een bepaalde regeringstermijn. De Minister-president heeft een representatieve functie naar het volk toe.

Wanneer wordt de minister-president benoemd?

De ministers worden dan benoemd met een Koninklijk Besluit, dat door de minister-president is mede-ondertekend. Dat vloeit voort uit artikel 47 van de Grondwet. Het Koninklijk Besluit waarbij de minister-president wordt benoemd wordt door de minister-president zelf mede-ondertekend.

Wat is de verantwoordelijkheid van een minister?

Volgens het principe van de ministeriële verantwoordelijkheid moet een minister aftreden wanneer deze niet langer het vertrouwen geniet van de meerderheid van de Tweede Kamer. Een minister kan tot aftreden worden gedwongen wanneer het parlement het beleid afkeurt dat onder de betreffende minister is gevoerd.

Wat is het salaris van een minister-president?

In 2019 bedroeg het salaris van een minister ruim 165.000 euro op jaarbasis (incl. vakantiegeld, excl. eindejaarsuitkering en vaste onkostenvergoeding). Het salaris van de minister-president bedraagt ook 144.000 euro.

Gerelateerde berichten: