Wat is spoor 3 re-integratie?

Wat is spoor 3 re-integratie?

Wat is spoor 3 re-integratie?

Het begeleiden van een werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we re-integratie 3e spoor. Het doel van een 3e spoor of WGA traject is nieuw werk en daarmee hogere inkomsten voor de werknemer en kostenreducering voor de werkgever.

Wat is een ex gedetineerde?

Ex-gedetineerden kennen vaak al een leven vol problemen voordat zij met justitie in aanraking komen. Een (ex-)gedetineerde is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar terugkeer in de samenleving (re-integratie). Het gevangeniswezen en gemeenten ondersteunen hierbij.

Wat is een derde spoor?

Wat is spoor 3? Re-integratie derde spoor is er voor de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden. Derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigen risico drager is voor de WGA.

Waarom werken met ex gedetineerden?

Werk betekent minder kans op terugval Werk betekent structuur en ook inkomen, zodat de ex-gedetineerde zichzelf of zijn gezin kan onderhouden. Als je een ex-gevangene te werkstelt draag je indirect ook bij aan de maatschappij door: Inkomsten voor de maatschappij aan belastingen en premies.

Wat regelen na detentie?

Aan het eind van uw gevangenisstraf kunt u in aanmerking komen voor een Penitentiair Programma (PP), waarbij u buiten de gevangenis verblijft. Een PP richt zich op een goede terugkeer in de samenleving. Tijdens dit programma kunt u bijvoorbeeld werken, maar ook een opleiding of een behandeling volgen.

Wat gebeurt er met je geld als je naar de gevangenis moet?

Met het geld dat het huis oplevert word de bank afbetaald, en als er nog een restschuld overblijft, zal je deze nog steeds moeten betalen. Wat uitkeringen betreft: gedetineerden hebben sinds 2000 geen recht meer op een WAO-, WW- of bijstandsuitkering en sinds 2008 ook niet meer op een AOW-uitkering of studiebeurs.

Gerelateerde berichten: