Wat is Draagkrachtregeling?

Wat is Draagkrachtregeling?

Wat is Draagkrachtregeling?

draagkrachtregeling. Dankzij deze regeling hoeven aflossers met een laag inkomen minder (of niet) af te lossen per maand. Dit komt vooral voor aan het begin van de arbeidsmarktcarrière, wanneer inkomens nog niet zo hoog zijn.

Hoeveel maximaal terugbetalen DUO?

Uw aflosfase is maximaal 15 jaar. U hoeft nooit meer dan 12% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 120%.

Hoe wordt draagkracht berekend DUO?

Berekening draagkracht

  • Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon Link opent externe pagina in het peiljaar. In alle andere gevallen is het 120%.
  • Uw draagkracht is 12% van uw inkomen boven de draagkrachtvrije voet.

Hoeveel maandelijks terugbetalen studieschuld?

Hoeveel terugbetalen Hoeveel u per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van uw schuld en de rente. DUO kan hierbij rekening houden met uw inkomen. Met de rekenhulp kunt u een inschatting maken van de hoogte van uw maandbedrag.

Hoe bereken je draagkracht voor alimentatie?

Voor de bepaling van de draagkracht wordt gekeken naar het inkomen in 2021. Wat telt mee? Voor het bepalen van het inkomen moet gekeken worden naar het reguliere (maandelijkse) inkomen, maar ook naar vakantiegeld, een dertiende maand of bonus en inkomen uit overwerk of onregelmatigheidstoeslagen.

Wat wordt er kwijtgescholden studiefinanciering?

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen. Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct worden een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Samen noemen we dit prestatiebeurs.

Kan mijn partner mijn studieschuld zien?

Samenlevingscontract en schulden Als u een samenlevingscontract sluit, legt u vast wat van u is en wat van uw partner is. U kunt dan ook aantonen dat de schulden alleen van uw partner zijn en niet van u. En u kunt ook aantonen welke spullen van u zijn en welke van uw partner.

Gerelateerde berichten: