Welke ontstekingen zijn er?

Welke ontstekingen zijn er?

Welke ontstekingen zijn er?

Historische indeling

  • dolor (lokale pijn)
  • calor (lokale warmte)
  • tumor (lokale zwelling)
  • rubor (lokale roodheid)

Hoe krijg je een ontsteking?

Een ontsteking is een normale afweerreactie van het lichaam op pijn. Het ontstaat als onze witte bloedcellen vechten om ons te beschermen tegen een infectie veroorzaakt door bijvoorbeeld een bacterie of virus. Ook kan het optreden wanneer het lichaam verwond raakt.

Kun je een ontsteking krijgen door stress?

Ontstekingen: stress kan het lichaam ertoe aanzetten om een overdaad aan eiwitten (cytokines) te produceren die tot zware ontstekingen kunnen leiden.

Wat is een ontstekingskenmerk?

dolor (lokale pijn), calor (lokale warmte), tumor (lokale zwelling) en; rubor (lokale roodheid) genoemd. In de negentiende eeuw werd door de Duitse patholoog Rudolf Virchow een vijfde ontstekingskenmerk toegevoegd, namelijk: functio laesa (functieverlies).

Wat is een ontsteking of inflammatie?

Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts. Een ontsteking of inflammatie is een reactie van het lichaam op beschadiging van weefsel, die dikwijls het gevolg is van prikkels van buiten. De prikkel is vaak microbiologisch van aard, dat wil zeggen een infectie door een bacterie, een virus of een schimmel.

Wat is een functio laesa ontsteking?

functio laesa (functieverlies). Deze vijf symptomen treden vooral op bij een acute ontsteking, en minder, of niet, bij een chronische ontsteking. Een acute ontsteking treedt meteen na de weefselbeschadiging op en duurt meestal niet langer dan enkele dagen. Van een chronische ontsteking is sprake als deze langer dan drie maanden aanhoudt.

Gerelateerde berichten: