Wat is een demografische reden?

Wat is een demografische reden?

Wat is een demografische reden?

de beschrijving van de bevolking naar bepaalde kenmerken, zoals leeftijdsopbouw, geslacht, opleiding enz.

Is vergrijzing een trend of ontwikkeling?

Vergrijzing: toename 65- en 80-plussers De komende jaren neemt het aantal ouderen rap toe. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen: waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen.

Wat zijn de demografische kenmerken?

Demografische kenmerken. Er zijn een aantal belangrijke demografische kenmerken waarmee de demografische factor in de destep analyse in kaart gebracht wordt. Deze demografische kenmerken betreffen: Leeftijd. Geslacht. Land van herkomst. Sociaal economische status. Mate van scholing. Werkgelegenheid.

Wat zijn demografische factoren?

Demografische factoren zijn externe invloeden die te maken hebben met demografie, ofwel de opbouw en samenstelling van de bevolking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leeftijd en de hoogte van het inkomen. Demografische factoren worden veelvuldig gebruikt door de overheid, bedrijven en starters voor veel verschillende doeleinden.

Wat is een demografische telling?

Demografie baseert zich op het gebruik van grote hoeveelheden gegevens, waaronder tellingen en verslagen van geboorten, huwelijken en sterfgevallen. De vroegste moderne telling werd uitgevoerd in Groot-Brittannië in 1801. Zie ook demografische statistiek .

Gerelateerde berichten: