Wat bespreek je tijdens een overdracht?

Wat bespreek je tijdens een overdracht?

Wat bespreek je tijdens een overdracht?

Wat heb je zelf nog nodig aan kennis, vaardigheden, ondersteuning of materialen? Bespreek met je collega, IB-er of directeur hoe dit gerealiseerd kan worden. Op deze manier kun je elkaar als team ondersteunen.

Wat is een warme overdracht basisschool?

Onder een warme overdracht wordt in dit kader verstaan 'een (telefonisch) gesprek tussen de mentor van de leverende school en de (studie) loopbaanbegeleider/intaker van de ontvangende school over de specifieke ondersteuningsbehoeften van een bepaalde jongere'.

Wat is een Overdrachtsgesprek?

Een overdrachtsgesprek is belangrijk omdat u hiermee de toekomstige leerkracht/school op de hoogte te brengt van de ontwikkeling van de leerling. Op deze manier kan het onderwijs worden aangepast aan de behoeften van de leerling.

Wat staat er in een warme overdracht?

Met de 'warme overdracht' bedoelen we de maatregelen die we nemen om ervoor te zorgen dat de overgang van het ziekenhuis naar thuis soepel verloopt. Zodat bijvoorbeeld de thuiszorg aansluit op de zorg die u in het ziekenhuis hebt gehad.

Wat is een warme overdracht mbo?

In een warme overdracht is er naast dossieroverdracht sprake van een overdrachtsgesprek met de decaan / mentor / zorgcoördinator, de leerling en ouders, en intaker / mentor / zorgcoördinator mbo. De zorgcoördinator en/of decaan op het voortgezet onderwijs besluit welke leerling met extra informatie naar het mbo gaat.

Wat is een overdracht kinderopvang?

De 'overdracht' Dit klinkt heel zakelijk, maar dat is het niet. Tijdens een overdracht bespreek je samen hoe het met je kindje gaat en waar de pedagogisch medewerkers die dag rekening mee kunnen houden. In de ochtendoverdracht vertel je aan de pedagogisch medewerker hoe het met je kindje gaat.

Hoe laat ik ouders kennismaken met de opvang?

Vertel hoe en wanneer ouders in de opvang terechtkunnen met vragen en opmerkingen. Leg uit wat de opvang belangrijk vindt in de opvoeding van de kinderen. Bespreek de huisregels. Vertel over de gezondheid van de kinderen: als een kind in de opvang ziek wordt, de hygiëne, wiegendoodpreventie, voeding ...

Wat is de functie van overdracht?

De verpleegkundige overdracht moet de continuïteit en de kwaliteit van zorg waarborgen door de informatie door te geven die nodig is om het zorgproces na overplaatsing voort te zetten.

Wat is een paspoort voor succes?

'Het Paspoort voor Succes (PvS) is een voor iedere deelnemende vo-, pro- en vso-school uniform document, waarin de leerling aangeeft wie hij is, wat hij kan, wil en nodig heeft', zegt beleidsmedewerker André Postma van Landstede MBO.

Gerelateerde berichten: