Wat is het verschil tussen ANBI en SBBI?

Wat is het verschil tussen ANBI en SBBI?

Wat is het verschil tussen ANBI en SBBI?

Een organisatie die als doel heeft de samenleving te verbeteren, kan van de Belastingdienst de ANBI-status krijgen. Denk bij ANBI's aan kerken, goede doelen en musea. Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling.

Is mijn vereniging SBBI?

Of jouw vereniging een SBBI is, kan je navragen bij de Belastingdienst. Er staat vooraf echter niets op papier, dus zekerheid is er allerminst. De Belastingdienst toets bij een schenking of erfenis pas achteraf of er sprake is van een SBBI en er een vrijstelling wordt verleend.

Wat is een SBBI stichting?

Een SBBI (sociaal belang behartigende instelling) is een instelling die primair de particuliere belangen behartigt van de leden of een beperkte doelgroep. Voorbeelden van SBBI's zijn: zangkoren en dansgroepen. muziek- en harmonieverenigingen.

Hoe krijg je een ANBI status?

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

  1. De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. ...
  2. De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. ...
  3. De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.

Wat is een gift Belastingdienst?

Een gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er staat geen rechtstreekse tegenprestatie van u tegenover. Als u een gift krijgt, noemen we dit een schenking. Meer informatie over schenkingen en schenkbelasting leest u bij Schenken.

Wat is een culturele ANBI instelling?

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Gerelateerde berichten: