Waarom gebruik je een bron?

Waarom gebruik je een bron?

Waarom gebruik je een bron?

Het belang van een betrouwbare bron Het is daarnaast belangrijk dat je de bronnen in je scriptie of plan van aanpak correct weergeeft, zowel in de tekst als in de bronnenlijst. Een incorrect of niet weergegeven bron vergroot namelijk de kans dat in je scriptie plagiaat wordt gedetecteerd.

Wat zijn de bronnen van het vak geschiedenis?

Naast historische kennis, jaartallen en historische actoren (personen) krijg je bij het vak geschiedenis ook te maken met bronnen. Bronnen zijn overblijfselen uit het verleden die we aflezen in het heden. Praktisch gezien zijn het dus voorwerpen uit het verleden die we gebruiken om het verleden uit te leggen.

Wat zijn primaire bronnen?

Primaire bronnen zijn bronnen die gecreëerd zijn in het verleden door historische personen. Dit kan zowel bedoeld zijn als onbedoeld. Een beeldhouwer kan een marmeren beeld gemaakt hebben van Napoleon Bonaparte, met als doel de grootsheid van Napoleon te bewaren voor latere generaties uit Frankrijk.

Wat zijn geschreven bronnen?

Geschreven bronnen zijn stukken tekst uit het verleden geschreven door historische actoren. Deze teksten vertellen iets over hoe de schrijver tegen zijn wereld aankeek, oftewel het perspectief van de maker. Dit wereldbeeld is beïnvloed door de omgeving van de maker, oftewel zijn standplaatsgebondenheid.

Wat zijn de bronnen van het verleden?

We maken hierbij onderscheid tussen twee soorten bronnen. Allereerst zijn er ongeschreven bronnen. Dit zijn voorwerpen uit het verleden zoals wapens, schilderijen, foto’s, beelden enzovoort. Dit type bron maakt dus niet gebruik van tekst en zijn dus overblijfselen uit het verleden die terug zijn de vinden in het heden.

Gerelateerde berichten: