Wat doet de gemeente aan sport en cultuur?

Wat doet de gemeente aan sport en cultuur?

Wat doet de gemeente aan sport en cultuur?

De gemeente geeft inwoners met een laag inkomen korting op sport- en cultuuractiviteiten. Dit gebeurt vanuit de sport- en cultuurregeling. Vanaf is deze regeling speciaal bedoeld voor volwassenen (de jeugd kan vanaf die datum korting krijgen vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur).

Wat doet de gemeente voor sport?

Met een loopomloop voorzien gemeenten een plek waar hun inwoners naar hartenlust kunnen sporten, wanneer en met wie ze dat willen.

Wat is de Beleidswijzer?

De beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Dit kan een zelfstandige, losstaande nota zijn of een onderdeel van bijvoorbeeld een nota gezondheidsbeleid of een Wmo-beleidsnota.

Wat doet gemeente Utrecht aan sport en cultuur?

De gemeente zet zich in voor een breed sportaanbod, zodat alle Utrechters een sport kunnen kiezen die bij ze past. Daarbij hebben we speciale aandacht voor die mensen voor wie het niet makkelijk of vanzelfsprekend is om te sporten. We willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt op de sportvereniging.

Wat is een sport dienst?

De sportdienst is het overkoepelende orgaan van de gemeentelijke sportfaciliteiten en staat in voor de uitvoering van het sportbeleid, voor de ondersteuning van de sportverenigingen en het verspreiden van sportinformatie.

Welke schepen heeft als bevoegdheid sport?

Naast onder meer de cultuurraad, de milieuraad en de jeugdraad is de sportraad één van de vele adviesraden die actief zijn in steden en gemeenten.

Wat moet een schepen doen?

Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het Decreet over het Lokaal Bestuur, regelt de werking van het college van burgemeester en schepenen.

Gerelateerde berichten: