Waarom zijn gedragsregels belangrijk?

Waarom zijn gedragsregels belangrijk?

Waarom zijn gedragsregels belangrijk?

Door gedragsregels op te stellen, maak je voor je peuter duidelijk wat de grenzen zijn waarbinnen hij zich kan bewegen. Dat zorgt voor houvast en een gevoel van veiligheid. Dankzij heldere regels en grenzen snapt je kindje wat je van hem verwacht en hoef jij minder vaak boos te worden.

Wat is het doel van structureren en grenzen stellen?

Structureren en grenzen stellen is dus: De omgeving voor het kind overzichtelijk en zoveel mogelijk voorspelbaar maken, dit houdt ook in dat je zelf voorspelbaar (consequent) bent in je gedrag. het kind duidelijk maken wat je van hem verwacht. zorgen dat het kind zich aan de gestelde regels houdt.

Waarom zijn er afspraken?

Afspraken maken duidelijk wie wat doet en wanneer. Daardoor vermijdt u valse verwachtingen die niet worden ingevuld en de teleurstelling en ergernis die daarmee gepaard gaan.

Hoe pas je structureren en grenzen stellen toe?

Structuren en grenzen stellen stimuleren

  • Maak de omgeving van het kind overzichtelijk en, voor zover mogelijk, voorspelbaar, wat ook betekent dat je zelf voorspelbaar (consequent) bent in je gedrag.
  • Zorg ervoor dat het kind begrijpt wat je van hem/haar verwacht.
  • Zorg ervoor dat het kind de regels naleeft.

Wat zijn goede huisregels?

Voorbeelden van huisregels

  • We praten netjes tegen elkaar, vloeken en lelijke woorden vermijden we.
  • We zijn eerlijk en kunnen de waarheid hier zonder angst spreken.
  • We praten niet over elkaar maar met elkaar.
  • Als iemand praat, luisteren we goed naar de ander.

Gerelateerde berichten: