Hoe werkt het in de gemeente?

Hoe werkt het in de gemeente?

Hoe werkt het in de gemeente?

Elke gemeente heeft een gemeenteraad, een burgemeester en een college van burgemeester en wethouders (B en W). Een belangrijke taak van de gemeenteraad is om het college te controleren. Het college moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Een wethouder kan geen lid van de gemeenteraad zijn.

Hoeveel betekenissen heeft het woord gemeente?

Zelfstandig onderdeel van de Nederlandse staat met zelfbestuur en autonomie. Het bestuur van een gemeente berust bij de raad, een burgemeester en twee of meer wethouders. Met de term wordt ook het grondgebied van de gemeente aangeduid.

Waaruit bestaat het dagelijks bestuur?

Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurders van een rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding. Dit bestuur maakt deel uit van een bestuursmodel waarbij de bestuurders zijn verdeeld in een algemeen en dagelijks bestuur. Dit wordt vaak gebruikt door verenigingen.

Wat zijn de taken van een gemeente?

Taken van een gemeente. Er zijn 355 gemeenten in Nederland. Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken.

Hoe voert de gemeente een eigen beleid uit?

Gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit.

Wat houdt een gemeente bezig met?

De gemeente. Een gemeente houdt zich bezig met zaken die rechtstreeks en uitsluitend van belang zijn voor de eigen inwoners. Daarbij hoort het leveren van een aantal diensten en het verstrekken van voorzieningen. Over veel zaken mag de gemeente helemaal zelfstandig beslissen. Maar de gemeente moet ook een aantal landelijke wetten uitvoeren.

Gerelateerde berichten: