Waarom uitgestelde aandacht?

Waarom uitgestelde aandacht?

Waarom uitgestelde aandacht?

De drie belangrijkste redenen om te werken met uitgestelde aandacht zijn: Het biedt de leerkracht de gelegenheid om ongestoord te werken met individuele kinderen, met kleine groepjes kinderen of de andere groep. Kinderen leren in deze periode zelfstandig problemen op te lossen.

Wat is zelfstandig werken basisonderwijs?

Zelfstandig werken is een onderdeel van klassenmanagement. Kenmerken van zelfstandig werken zijn onder andere; dat leerlingen werken en spelen zonder directe begeleiding van de leerkracht en de leerkracht geeft dus geen directe hulp. In de groepen 1/2 wordt de basis gelegd voor het zelfstandig werken.

Hoe bepaal je de zone van naaste ontwikkeling?

De zone van de naaste ontwikkeling is het verschil tussen wat je zonder en wat je met hulp kan doen. Door nét boven je kunnen iets te doen, kom je tot leren. De theorie over de zone van naaste ontwikkeling is afkomstig van Lev Vygotski (). Alles wat je zelfstandig kan, is de actuele ontwikkeling.

Waarom kan ik zelfstandig werken?

Je bent in staat je eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding nodig en je kunt goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en je kunt problemen zelf oplossen. Je werkt efficiënt, je besteedt je tijd nuttig en je zoekt zinvol werk als je tijd over hebt.

Wat is een zelfstandige werkhouding?

Je bent in staat je eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding nodig en je kunt goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en je kunt problemen zelf oplossen.

Gerelateerde berichten: