Wat is leervaardigheden?

Wat is leervaardigheden?

Wat is leervaardigheden?

Leervaardigheden verdelen we onder in cognitieve leervaardigheden (bijvoorbeeld woordjes leren, samenvatten, mindmappen), metacognitieve leervaardigheden (bijvoorbeeld plannen, monitoren, evalueren en reflecteren) en affectieve leervaardigheden (bijvoorbeeld omgaan met kritiek, jezelf motiveren).

Wat is sturend leren?

Bij zelfsturend leren stuurt de lerende zelf het leerproces: hij bepaalt onder andere zijn leervraag, hij formuleert zijn leerdoelen en hij evalueert zijn leerresultaten. Zelfsturing is niet absoluut, een persoon kan op verschillende aspecten en in meer of mindere mate sturen.

Welke denkvaardigheden zijn er?

Taxonomie van bloom

 • Definitie. De taxonomie van Bloom is een bekende indeling van verschillende kennisniveaus. ...
 • Inhoud taxonomie van Bloom. Het verschil in de hogere of lagere orde van denken is weergegeven in zes verschillende niveaus. ...
 • Onthouden. ...
 • Begrijpen. ...
 • Toepassen. ...
 • Analyseren. ...
 • Evalueren. ...
 • Creëren.

Hoe stimuleer je zelfsturing?

Hieronder volgen een aantal tips die je helpen de zelfsturing te stimuleren:

 1. Laat zien wat het doel is van zelfsturing. ...
 2. Geef initiatiefnemers de ruimte. ...
 3. Geef vertrouwen. ...
 4. Heb een duidelijke visie en kaders, zodat mensen weten wat hun “speelveld” is. ...
 5. Houd de zelfsturende teams klein. ...
 6. Beoordeel je beoordelingsproces.

Wat is geleid leren?

Het is belangrijk dat de deelnemer zo zelfstandig mogelijk over zijn leerplan beslissingen neemt. Binnen competentiegericht onderwijs noem je dit 'zelfsturend leren'. Zelfsturing Zelfsturing is de mate waarin de deelnemer, onafhankelijk van zijn docent of begeleider, beslissingen neemt over hoe hij het vak leert.

Gerelateerde berichten: