Wat betekent een huisvesting?

Wat betekent een huisvesting?

Wat betekent een huisvesting?

Huisvesting is de overkoepelende term voor verschillende typen onderkomens waarin men tijdelijk of permanent onderdak heeft om in te leven, te slapen, te werken of te ontspannen. Alle type woningen, bedrijfsgebouwen, scholen, musea en kantoren vallen hieronder.

Wat is een Huisvestingsstrategie?

De huisvestingsstrategie maakt inzichtelijk wat voor werk- en leefomgeving nodig is om jouw organisatiedoelen te kunnen realiseren. Hierin speelt de vergelijking tussen de vraag naar huisvesting van jouw organisatie en het aanbod van vastgoed een belangrijke rol.

Wat is een huisvestingsplan?

Wat verstaan wij onder een huisvestingsplan? In een huisvestingsplan schetsen we welke stappen nodig zijn om zowel vandaag als in de toekomst in passende huisvesting te voorzien. De visie en doelstellingen van jouw organisatie vormen het uitgangspunt voor het huisvestingsplan.

Wat staat er in de huisvestingswet?

De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Daarnaast kunnen wijzigingen in de woningvoorraad vergunningplichtig worden gesteld.

Wat is een Aanbodanalyse?

Behoefte- en aanbod analyse Met de Behoefte- en aanbodanalyse van Concreet krijgt u in beeld welke behoeften bestaan onder uw inwoners en welke regionale faciliteiten en initiatieven voorhanden zijn. Echt weten wat er op u af komt. Inzicht in de lokale problematiek.

Wat is een vastgoedplan?

Een strategisch vastgoedplan is een op maat gemaakt plan met als doel de huisvesting aan te laten sluiten bij de visie en missie, de marktontwikkelingen en de strategische doelstellingen van een organisatie. Vanzelfsprekend passend binnen een bepaald budget.

Gerelateerde berichten: