Wat is de rol van de MR?

Wat is de rol van de MR?

Wat is de rol van de MR?

Een MR is een raad die bestaat uit drie geledingen (groepen), namelijk: personeel, ouders en leerlingen. Deze groepen gaan met elkaar vergaderen om de problemen op school te bespreken dat noem je een MR-vergadering. Een MR vergadert altijd eerst met elkaar en zonder de directie en/of het bestuur.

Welke bevoegdheden heeft een medezeggenschapsraad?

De algemene bevoegdheden van de (G)MR, de OPR en de geledingen bestaan uit drie rechten:

  • het recht op overleg (artikel 6 Wms);
  • het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms);
  • het recht op informatie (artikel 8 Wms).

Wat zijn de voordelen van een ondernemingsraad?

5 voordelen van een ondernemingsraad

  1. Grotere betrokkenheid. Via medezeggenschap raken werknemers meer betrokken bij hun werk en uw bedrijf. ...
  2. Op de hoogte zijn. De leden van de ondernemingsraad weten wat de werknemers bezighoudt en kennen de werkprocessen. ...
  3. Meer rust. ...
  4. Tijdbesparing. ...
  5. Personeel duurzaam inzetbaar.

Hoe kom je in de MR?

Hoe kom je in de MR? De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven.

Hoeveel ouders in Mr basisschool?

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) schrijft voor dat een medezeggenschapsraad (MR) uit ten minste vier leden bestaat (artikel 3 lid 2 WMS), waarvan twee ouderleden (artikel 3 lid 3b1) en twee personeelsleden (artikel 3 lid 3b3).

Gerelateerde berichten: