Wat zijn Sedimentdeeltjes?

Wat zijn Sedimentdeeltjes?

Wat zijn Sedimentdeeltjes?

Sedimentair gesteente of afzettingsgesteente is gesteente dat ontstaat door lithificatie (gesteentevorming) van afgezet sediment of organisch materiaal. Het afzetten van sediment (sedimentatie) is een verzamelnaam voor processen waarbij deeltjes bezinken of mineralen neerslaan uit water of een andere oplossing.

Hoe ontstaat sediment?

Sedimentatie vindt met name plaats in rivieren, waar de rivieren gesteenten meenemen, zoals bijvoorbeeld kleine kiezelsteentjes of zand. Dit gesteente is in de rivier terechtgekomen door bijvoorbeeld het afbrokkelen of uitslijten van gesteente. Naast water in de rivier kunnen ook smeltend ijs en wind puin meenemen.

Wat is Afzettingsmateriaal?

Sediment of afzetting is door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal. Voorbeelden van sedimenten zijn grind, klei, zand, silt en lutum. Wanneer sediment wordt afgezet ontstaat een sedimentair gesteente.

Waaruit bestaat een oeverwal?

Oeverwallen zijn langgerekte hoogtes die langs de oever van een rivier liggen. Ze zijn door de rivier zelf gevormd door afzetting van grof zand en fungeren als een soort 'natuurlijke dijk' die de rivier in zijn stroombedding houdt. Alleen bij hoog water kunnen oeverwallen overstromen.

Wat is een ander woord voor sediment?

afzetting (zn) : bezinking, bezinksel, neerslag, sediment, sedimentatie.

Gerelateerde berichten: