Waarom anamnese Volgens Gordon?

Waarom anamnese Volgens Gordon?

Waarom anamnese Volgens Gordon?

De Gordon anamnese gaat uit van 11 gezondheids-categorieën (patronen) waarmee de zorgvragen opzich maar ook de invloed van de zorgvragen op elkaar in kaart worden gebracht. ... De gezondheids- beleving van de patiënt blijkt bepalend voor de ernst van de zorgvraag en de wijze van behandelen.

Wat is een activiteitenpatroon?

4- Activiteitenpatroon Het activiteitenpatroon omvat het geheel van lichaamsbeweging, activiteiten, ontspanning, recreatie en vrijetijdsbesteding. Hieronder vallen alle ADL-activiteiten zoals wassen, kleden, koken, boodschappen doen, eten, werken en het huishouden.

Wat zijn de elf Gezondheidspatronen van Gordon?

NANDA bestaat uit 13 domeinen, waarmee problemen worden beschreven, gebaseerd op de gezondheidspatronen van Gordon:

  • Gezondheidsbevordering.
  • Voeding.
  • Uitscheiding / uitwisseling.
  • Activiteiten / rust.
  • Waarneming / cognitie.
  • Zelfperceptie.
  • Rollen / relaties.
  • Seksualiteit.

Wat is een disfunctioneel Gezondheidspatroon?

Gedrag dat niet aan de maatstaven en normen van gezondheid en welzijn voldoet; disfunctionele gezondheidspatronen kunnen worden gedefinieerd als gezondheidsproblemen en kunnen worden beschreven als een of meer verpleegkundige diagnoses.

Hoe je een anamnese gesprek moet voeren?

Tijdens een anamnesegesprek stelt de arts je allerlei vragen die belangrijk kunnen zijn bij het stellen van een diagnose of het kiezen van een behandeling. Als je bijvoorbeeld last hebt van rugpijn is het voor de arts relevant om te weten of je de afgelopen tijd zware arbeid hebt verricht.

Waarom functionele Gezondheidspatronen van Gordon?

De gezondheidspatronen zijn volgens Gordon functioneel omdat ze de gedragingen weergeven van mensen in hun behoefte in het welbevinden. Deze gedragingen zijn er op gericht om individuele en sociale behoeften te vervullen en om het individu zo gezond mogelijk te houden.

Hoeveel patronen Gordon?

De Gordon anamnese gaat uit van 11 gezondheids-categorieën (patronen) waarmee de zorgvragen opzich maar ook de invloed van de zorgvragen op elkaar in kaart worden gebracht. Een Gordon anamnese besteed ook aandacht aan hoe de patiënt zijn zorgvragen zelf beleeft.

Wat is functioneel en wat is disfunctioneel?

Functioneel: Zorgvrager heeft voldoende draagkracht om de verrichtingen die bij een bepaald patroon horen in voldoende mate uit te voeren. Disfunctioneel: Zorgvrager heeft niet voldoende draagkracht om de verrichtingen die bij een bepaald patroon horen zelfstandig uit te voeren.

Gerelateerde berichten: