Waarom toetsen op school?

Waarom toetsen op school?

Waarom toetsen op school?

Er zijn verschillende redenen waarom toetsen worden ontworpen: om te meten of leerlingen geleerd hebben wat ze moesten leren, of de instructie goed was en of leerlingen meer instructie nodig hebben. Toetsen levert dus inzicht op. Tegelijkertijd heeft het een keerzijde: er kan teveel worden getoetst, of te eenzijdig.

Welke toetsen op de basisschool?

De eindtoets is verplicht en bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. Soms wordt de eindtoets ook wel de cito-toets genoemd, maar er zijn naast cito ook andere aanbieders. De eindtoets maakt onderdeel uit van de overstap naar de middelbare school.

Welke Cito's zijn er?

Welke Cito-toetsen in groep 8?

  • Cito Begrijpend Lezen.
  • Cito Rekenen & Wiskunde.
  • Cito Spelling.
  • Cito Werkwoordspelling.
  • Cito Technisch lezen (DMT)

Welke Cito wanneer?

Op woensdag 20 april en donderdag is de papieren Centrale Eindtoets. Het onderdeel wereldoriëntatie kan ook op woensdag 20, donderdag 21 of vrijdag 22 april worden afgenomen. Dit onderdeel is niet verplicht. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan worden afgenomen tussen 20 april en 13 mei.

Wat is de CITO toets?

Cito toetst de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Scores worden uitgedrukt in de Romeinse cijfers I, II, III, IV en V of in de letters A, B, C, D en E. De leerlingen die de hoogste score hebben gehaald krijgen een I of een A. De leerlingen die het laagst scoren krijgen een V of een E.

Welke vakken Cito?

Veel scholen gebruiken de Cito-toetsen om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Het kan zijn dat de school van jouw kind dit ook doet....Standaard worden de volgende toetsen afgenomen:

  • Cito Begrijpend Lezen.
  • Cito Rekenen & Wiskunde.
  • Cito Spelling.
  • Cito Werkwoordspelling.
  • Cito Technisch lezen (DMT)

Gerelateerde berichten: