Waarom is het belangrijk om te notuleren?

Waarom is het belangrijk om te notuleren?

Waarom is het belangrijk om te notuleren?

Het maken van notulen helpt bij een goede opvolging van de acties uit een vergadering. In een verslag kunnen de deelnemers later rustig nalezen wat er precies besloten is en welke acties door wie, wanneer moeten worden gedaan.

Wat moet er in de notulen staan?

Een woordelijk verslag, waarbij alles genoteerd wordt wat de sprekers zeggen. Woordelijke verslagen worden meestal gemaakt door stenografen. Een samenvattend verslag, waarin beknopt weergegeven wordt wat er besproken is tijdens de vergadering. Een besluitenlijst/activiteitenlijst.

Wat is n Notule?

geschreven verslag van wat is gezegd in een vergadering een verslag van een bijeenkomst. De notulen vormen de schriftelijke weerslag van de vergadering. Schriftelijke verslagen van wat er werd gezegd en gedaan tijdens vergaderingen of conferenties. Categorie: Informatievormen > administratie.

Is notulen enkelvoud of meervoud?

In het Nederlands komt het woord alleen voor in de meervoudsvorm notulen ('aantekeningen', 'kort schriftelijk verslag van wat tijdens een vergadering is besproken en besloten').

Wat betekent notulen arresteren?

Arresteren: het goedkeuren (door de vergadering) en daarop ondertekenen (meestal door de voorzitter en secretaris) van de notulen.

Gerelateerde berichten: