Waarom ouderbijdrage betalen?

Waarom ouderbijdrage betalen?

Waarom ouderbijdrage betalen?

Op de meeste scholen betaalt overigens het overgrote deel van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage, omdat de ouders de extra activiteiten belangrijk vinden. Ook zijn er ouders die iets extra's bijdragen om kinderen van andere ouders te helpen.

Hoe ouderbijdrage innen?

Hoe en door wie de ouderbijdrage wordt geïnd, is wettelijk ook niet vastgelegd. De school kan zelf het bedrag innen, maar kan dit ook overlaten aan de ouderraad. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden vraagt dat een andere opstelling van schooldirectie, ouders, ouderraad en medezeggenschapsraad (MR).

Wat valt onder vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen moeten zelf een oplossing vinden als ouders geen financiële bijdrage leveren aan schoolreisjes, uitjes en activiteiten. Onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen bijvoorbeeld ook kosten voor tweetalig onderwijs en bijles.

Is de ouderbijdrage verplicht?

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

Is ouderbijdrage verplicht op basisschool?

Uitgeschreven tekst. Voortaan kan ieder kind mee op schoolreis. Want door een nieuwe wet is de ouderbijdrage helemaal vrijwillig. Elke leerling mag meedoen aan alles wat de school organiseert.

Is vrijwillige ouderbijdrage aftrekbaar?

Nee. Een ouderbijdrage is niet aftrekbaar als gift. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 7 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7742, al aangegeven dat een vrijwillige ouderbijdrage niet aftrekbaar is.

Is vrijwillige bijdrage verplicht?

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

Gerelateerde berichten: