Hoe werkt hoger beroep familierecht?

Hoe werkt hoger beroep familierecht?

Hoe werkt hoger beroep familierecht?

Hoger beroep familierecht: In het personen en familierecht wordt een procedure ingeleid met een verzoekschrift. Aan de hand van het verzoek geeft de rechter een beschikking (uitspraak). Hoger beroep betekent dat een hogere rechter nogmaals oordeelt over de uitspraak van een rechter.

Wat is een hoger beroep?

Hoger beroep (ook wel appel) is een gewoon rechtsmiddel waarbij de beslissing van een lager gerecht wordt bestreden bij een hoger gerecht.

Wat is een hoger beroep in appel?

Het hoger beroep dat als eerste wordt ingesteld heet principaal appel. Wanneer de andere partij daarop ook hoger beroep instelt tegen dezelfde uitspraak, heet dat incidenteel hoger beroep, ook wel incidenteel appel. Hoger beroep wordt niet altijd behandeld als het een financieel vonnis bedraagt van minder dan 1750 euro.

Wat is de termijn voor het instellen van hoger beroep?

De termijn voor het instellen van hoger beroep is in een gewone procedure drie maanden vanaf de dag dat het bestreden vonnis is gewezen (uitgesproken). Die termijn geldt voor het principaal beroep. Het hoger beroep wordt ingesteld door het uitbrengen van een dagvaarding bij de wederpartij.

Wanneer is het hoger beroep ingesteld bij de wederpartij?

Het hoger beroep wordt ingesteld door het uitbrengen van een dagvaarding bij de wederpartij. Als die dagvaarding binnen drie maanden is uitgebracht, dan is het beroep tijdig ingesteld. In de dagvaarding bepaalt de partij die in hoger beroep gaat zelf de dag waarop de zaak voor het eerst zal dienen bij het Gerechtshof.

Gerelateerde berichten: