Hoeveel procent is Natura 2000?

Hoeveel procent is Natura 2000?

Hoeveel procent is Natura 2000?

Het aandeel wettelijk beschermde Natura 2000-gebieden is 15 procent van het oppervlakte aan land en binnenwateren en 24 procent in kust en marien (inclusief Waddenzee). Dit is ruim meer dan deze internationale doelstelling van 17 procent land en binnenwater en 10 procent kust en mariene gebieden voor 2020.”

Waarom Natura 2000?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Hoeveel Natura 2000 heeft Nederland?

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Samen hebben ze een oppervlakte van ruim 1,1 miljoen ha. Ongeveer 69% is water, de rest land. De gebieden maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Hoeveel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden?

Van de 162 Nederlandse Natura 2000-gebieden zijn er 129 stikstofgevoelig. Dat wil zeggen dat er habitattypen voorkomen die een Kritische Depositie Waarde hebben die lager is dan 2400 mol stikstof per hectare per jaar.

Wat is Stikstofgevoelige natuur?

Noord-Brabant kent momenteel 12.000 hectare natuur die stikstofgevoelig is. Dat betekent dat op die plekken de kwaliteit van bepaalde soorten of habitats wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van stikstofneerslag.

Gerelateerde berichten: