Hoeveel mag je verdienen als student-zelfstandige?

Hoeveel mag je verdienen als student-zelfstandige?

Hoeveel mag je verdienen als student-zelfstandige?

Rechten. Als uw jaarinkomen onder een bepaald maximum ligt (in 2021 is dat 14.042,57 euro), blijft u voor uw sociale zekerheid ten laste van uw ouders.

Hoe start je een bedrijf als student?

Voorwaarden van het statuut

  1. je bent tenminste 18 en ten hoogste 25 jaar.
  2. je bent ingeschreven om regelmatig de lessen te volgen in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling om een diploma (maar ook attest, getuigschrift, creditbewijs of certificaat) te behalen dat erkend is door een bevoegde overheid.

Wat is een student-ondernemer?

Student-ondernemer is géén juridisch statuut, maar een erkenning door hogescholen en universiteiten voor studenten met een eigen (toekomstige) zaak. Zo stem je je studieverplichtingen beter af op je zelfstandige activiteit. Het heeft dus niks te maken met je sociale bijdragen en belastingen.

Hoeveel kost student ondernemer?

Definitieve sociale bijdragen student-zelfstandige Is je inkomen hoger dan of gelijk aan 14.658,44 euro, dan betaal je bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Je betaalt dan een bijdrage van minstens 780,92 euro per kwartaal.

Kan je als student een BTW nummer aanvragen?

je volgt regelmatig de lessen of je neemt deel aan de examens voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren of je bent erkend als student-ondernemer door de onderwijsinstelling; je oefent een zelfstandige activiteit uit. Er mag dus geen gezagsrelatie zijn met je opdrachtgever.

Welk sociaal statuut heb je als zelfstandige?

U bent onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep, wat rechten en plichten met zich meebrengt, met name de aansluiting bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen en ieder kwartaal de betaling van sociale bijdragen.

Wat is een werkende vennoot?

De werkende vennoten zijn het gezicht van de zaak. Zij leggen het contact met de klanten en besturen de vennootschap. De werkende vennoten zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De stille vennoten zijn in beginsel maar gehouden tot beloop van hun inbreng.

Gerelateerde berichten: